Kontakt

 

Kontaktuppgifter till Föreningen Turf Västmanland – FTV

 

kontakt@uturf.se

Styrelsen 2023:
Ordförande: Optimus – Kenneth Carlsson
Kassör: Grandmaduck – Ann-Christine Sundqvist
Sekreterare: BirgittaS – Birgitta Stridh
Ledamot: hejaweb – Helen Jansson
Suppleant: Herbajanne – Jan Christensen
Suppleant: makrillen71 – Magnus Olsson

Styrelsen 2021-2022:
Ordförande: Jimo – Jim Fylkeson
Kassör: Nancy – Petra Lambertson
Sekreterare: BirgittaS – Birgitta Stridh
Ledamöter:
Ledamöter:
Supleant:
Supleant:

Styrelsen 2020-2021:
Ordförande: Jimo – Jim Fylkeson
Kassör: Nancy – Petra Lambertson
Sekreterare: BirgittaS – Birgitta Stridh
Ledamöter:
Ledamöter:
Supleant:
Supleant:

Styrelsen 2019-2020:
Ordförande: Jimo – Jim Fylkeson
Kassör: Nancy – Petra Lambertson
Sekreterare: CarinN – Carin Nordin
Ledamöter: velocipedrytta – Lasse Johansson
Ledamöter: BirgittaS – Birgitta Stridh
Supleant: Citizenbird – Daniel Eriksson
Supleant: Herbajanne – Jan Christensen
Supleant: Optimus – Kenneth Carlsson

Styrelsen 2018-2019:
Ordförande: Jimo – Jim Fylkeson
Kassör: Nancy – Petra Lambertson
Sekreterare: citizenbird – Daniel Eriksson
Ledamöter: velocipedrytta – Lasse Johansson
Ledamöter: BirgittaS – Birgitta Stridh
Supleant: CarinN – Carin Nordin
Supleant: Sunyour – Magnus Sundin
Supleant: Optimus – Kenneth Carlsson

Styrelsen 2017-2018:
Ordförande: Jimo – Jim Fylkeson
Kassör: Nancy – Petra Lambertson
Sekreterare: citizenbird – Daniel Eriksson
Supleant: Sunyour – Magnus Sundin
Supleant: Optimus – Kenneth Carlsson