Alla medlemmar i Uturf: Kom ihåg medlemsmötet imorgon kl 17.15 på Pilgatan (se tidigare inlägg).

Den sedvanliga turfträffen kommer imorgon att bli på Allstar. Det finns just nu en bokning på 15 matgäster. Bargäster och hangarounds behöver inte bokas. Gå in på Turf Västmanland på Facebook och ange om ni avser att komma OCH äta. Det går också bra att maila till kontakt@uturf.se
Detta så att vi kan få en så korrekt bokning som möjligt och att alla får sitta tillsammans.

Med turfiga hälsningar

Jim