Välkommen till Sverigekampen 2020

Årets största regionstävling i Turf!

Sverigekampen är en Turftävling som kommer att pågå under septemberomgången 2020. Det är hela 11 regioner anmälda, från Skåne i syd till Västerbotten i norr.

Så här går tävlingen till:
Vi tävlar i kategorierna Poäng, Takes och Omgångsunika. Varje vecka är en deltävling. Varje söndag klockan 12 stäms lagens placeringar av i de tre kategorierna. Placeringen bestäms av lagets genomsnittliga poäng då lagen är olika stora. Poäng delas ut per kategorierna på detta sätt: 

 • 1:an får 12
 • 2:an får 10
 • 3:an får 8
 • 4:an får 7
 • 5:an får 6
 • 6:an får 5
 • 7:an får 4
 • 8:an får 3 
 • 9:an får 2
 • 10:an får 1
 • 11:an får 0 

Alltså kan ett lag högst ta 36 poäng på en vecka om det laget vinner alla kategorierna. När omgången är slut räknas det även ut vilket lag som har gjort flest Poäng, Takes och Omgångsunika under hela omgången. Det delas då ut poäng för omgången per kategori enligt samma skala. Dvs det lag som gjorde allra flest Takes under hela omgången får nu ytterligare 12 omgångs poäng för det. Ett lags slutliga poäng kan nu räknas fram genom att addera deras poäng i respektive kategori i de fyra deltävlingarna + omgången.

Det lag som när allt har räknats ihop får högst totalsumma poäng blir korad till segrare i Sverige-Kampen 2020. Hamnar 2 lag på samma poäng när alla kampen är slut vinner det lag med fler turfare.

Hur stora är lagen?
Utifrån regionernas ”Turfstorlek” är lagens minsta antal tävlande som följer:
Västerbotten – 40
Gävleborg – 20
Dalarna – 20
Uppsala – 37
Västmanland – 44
Örebro – 35
Östergötland – 28
Kalmar – 30
Stockholm – 103
Västra Götaland – 64
Skåne – 36

Det här är bara det minsta antal turfare i laget som regionerna behöver ha. Alla får vara med och man får vara hur många man vill.

Hur anmäler jag mig till mitt regionslag?
Ta kontakt med lagledaren för din region via Facebook eller turf chatten senast den 5 September. 

Västerbotten – Per Gedda (Scott63) 

Gävleborg – Mats Hjulström (Wheelstream) 

Dalarna – Max Jansson (MaXi)

Uppsala – Sixten Sunnegårdh (Kygni)

Västmanland – Jim Fylkeson (Jimo)

Örebro – Per Lindén (Battigoal) 

Östergötland – Michael Johansson (recycling)

Kalmar – Ulf Ericsson (MasterOfTurf)

Stockholm – Peter Gustavsson (Peterspiera) Robert Andersson (rabbit_rail) 

Västra Götaland – Madeleine Nilsson (Mani)

Skåne – Tommy Magnusson (Tompa_65)

Vad händer om jag måste bryta tävlingen eller ta det lugnt en vecka?
Lugn. Den nedersta femtedelen (20%) i lagets lista stryks inför varje sammanräkning. Detta för att sjukdom och liknande inte ska få så stor påverkan.

Återställs omgångsunika varje vecka?
Nej! Det är bra att tänka på när taktiken läggs upp.

Var kan jag följa tävlingen?
På www.turfportalen.se

Fler frågor?
Maila till kontakt@uturf.se
Återkommande frågor kommer få svaret utlagt på www.uturf.se