När vi startade upp föreningen tänkte vi oss en 20 medlemmar den första tiden. Vi är redan uppe i över 50!  Tack till alla er som valt att bli medlemmar!
En del av er kanske bara vill vara stödmedlemmar men vi hoppas att fler av er kommer vilja engagera er på olika sätt. Det kan handla om att komma med uppslag till ett event, samordna crowdytagningar, boka turfträffar eller att vara en nyckelperson för det största eventet i landet, nämligen Bonanzan. Det har väl inte undgått någon att den blir i Västerås nästa år?  🙂

Inom en snar framtid kommer vi kalla till ett första medlemsmöte. Information om detta kan komma att publiceras här på hemsidan eller komma via mail (jag har inte bedömt ”hemlighetsnivån” än). På mötet kommer vi, dvs styrelsen, informera om det arbete som föreningen gör och vad vi planerar att göra. Vi kommer också vara väldigt lyhörda på vad ni som medlemmar vill att föreningen ska jobba extra med. Vad som är uppskattat från er medlemmar. Kanske kommer frågan om vad som är viktigast för att ni ska välja att vara medlemmar även nästa år. 🙂