Härmed kallas alla medlemmar i föreningen Turf Västmanland till medlemsmöte.

Tid: torsdagen den 26 oktober kl 18-19
Var: Pilgatan 8C i Västerås.
Studiefrämjandets lokaler på andra våningen.
Ingång från hörnet mitt emot Scandic hotell.

På dagordningen finns bland annat:

  • Föreningens framtida arbete
  • Kassörens rapport
  • Lusseturfen 2017
  • Bonanzan 2018
  • Förenings T-shirt
  • Budgetarbetet
  • Samarbeten
  • Turfträffarna

Det finns tillgång till ett kök så det går bra att ta med sig något matigt. Tiden är ju mitt i kvällsmaten 🙂
Vi ska vara i lokalen Äpplet.

Varmt välkomna till en timme med information och diskussion.
Har ni frågor så maila till kontakt@uturf.se

// Ordföranden